Tandimplantat og paradentose – få god information om paradentose og andre tandproblemer her

Er dine tænder løse, så har du måske paradentose, og har du allerede mistet tænderne, så kan tandimplantat være en mulig løsning. Denne artikel vil forklare mere om såvel paradentose som behandling vha. tandimplantat.

En af de mest typiske former for tand-problemer er såkaldt paradentose. Paradentose viser sig ved, at en eller flere af dine tænder med tiden bliver løse og er en sygdom, som rammer de fleste danskere på et eller andet tidspunkt i løbet af voksenlivet. I yderste instans kan dine tænder risikere at skulle trækkes ud, hvorefter det kan komme på tale med et kirurgisk indgreb – muligvis i form af et tandimplantat. Dette indlæg vil fortælle mere om både paradentose såvel som behandling ved hjælp af tandimplantater.

Hvad er paradentose?

Paradentose er en folkesygdom, som rammer de fleste danskere og deres tænder. Der vil sjældent forekomme symptomer, og processen skrider langsomt frem over adskillige år, uden at man nødvendigvis er opmærksom på det. Parodentose er i denne forbindelse en betændelse i den knogle, som din tandrod sidder fast i. Denne betændelse fører over tid til, at knoglen langsomt ædes væk, hvilket bevirker, at den ramte tand begynder at føles løs.

Paradontose hører voksen-livet til og begynder som regel ikke, før du er nået midt-trediverne. Hvis det forekommer i en yngre alder, kan det være i form af juvenil marginal parodontitis, hvor tanden ødelægges meget hurtigt. I dette tilfælde er det nødvendigt med ekstra stort fokus på tandhygiejne, besøg hos tandlægen og antibiotika-behandling.

Behandling af parodentose

Når din paradontose skal behandles, så skelner videnskaben her mellem almindelig og udvidet behandling. Så frem paradontosen er ganske fremskreden, så kan det komme på tale med den udvidede behandlingsform.
Almindelig paradentose-behandling er karakteriseret ved:
–    Fjernelse af tandsten og bakterier på tandkroner og rodoverflader
–    Pudsning af tænder og fyldninger og fjernelse af fyldningsoverskud
–    Grundig daglig mundhygiejne under instruktion af din tandlæge

Udvidet paradentose-behandling er karakteriset ved:
–    Operation på de udsatte tænder hvor noget af tandkødet fjernes, således at tandkødslommerne formindskes og bliver lettere at rengøre.
–    Skylning af tandkødslommer med desinficerende væske og behandling med antibiotika.

Hvad er tandimplantat?

Et tandimplantat er en kunstig rod af titanium og indsættes i kæbebenet på det sted, hvor dine naturlige tænder mangler (som oftest fordi de er blevet trukket ud). Oven på dette implantat kan herefter anbringes en protese, bro eller krone afhængig af antallet af manglende tænder og af, hvor meget du ønsker og kan betale.

Den primære grund til at få et tandimplantat er, at du – i modsætning til en traditionel bro – ikke behøver at slibe på de intakte nabotænder. Implantater er kendt for at være en særdeles langtidsholdbar løsning, som kan fungere upåklageligt i mange år. Undersøgelser viser her, at under optimale betingelser så vil dine implantater stadig fungere efter 10 år i 95 til 97 procent af tilfældene.

Tandimplantater er generelt en dyr behandlingsform, hvor udgifter til for eksempel erstatning af en fortand ligger på 15-17.000 kroner. Dette er selvsagt mange penge, men skal også sammenlignes med, at det er en meget landtidsholdbar løsning, som i de fleste tilfælde kan holde sig fin helt op til 30 år efter operationen.

Kobling mellem parodentose og tandimplantat

Koblingen mellem paradontose og tandimplantater er ikke ligefrem. I fald du lider af paradontose, så skal tandlægen først og fremmest gøre, hvad han kan for at bevare den naturlige tand.

Så frem denne tand senere skulle falde ud eller blive trukket ud, så er der flere forskellige behandlingsløsninger, hvor tandimplantater blot er en af mange. Rådfør dig i denne forbindelse med din læge om, hvad der er den bedste fremgangsmåde.

You may also like...